HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp lần thứ 9, khoá IX

06/12/2018 17:44

Sáng ngày 6/12, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, đã tiến hành khai mạc kỳ họp lần thứ 9, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đến dự có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

   Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt nhấn mạnh: Chương trình kỳ họp lần này, có nhiều nội dung quan trọng được xem xét, đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận, hiến kế vào các nhóm: Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hinhg kinh tế- xã hội năm 2018; thảo luận, phân tích, đề xuất, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, do đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh thay mặt cử tri thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy HĐND và UBND tỉnh, đề nghị các đại biểu cần cân nhắc, thận trọng trên tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri Tỉnh nhà khi bỏ phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu lần này. Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị, các đại biểu chất vấn cũng như các cơ quan được trả lời cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, ngắn gọn và đúng thẩm quyền.

Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hứng nhiệm vụ năm 2019 tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định: Năm 2018 là năm thứ 3 tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và HĐNĐ tỉnh đề ra. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục có bước tăng trưởng hợp lý. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt 6,52%, kim ngạch xuất khẩu đạt 840 triệu USD, tăng 2,44%; lĩnh vực văn hoá- xã hội có nhiều tiến bộ, các chín sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Trong 13 chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu, chiếm 92,31% tổng chỉ tiêu.

Tại phiên khai mạc sáng ngày 6/12, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri cuả đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp lần thứ 9, khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019; lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá- Thể thao và du lịch; Sở Lao động -Thương binh và xã hội và Sở Nội vụ báo cáo các tờ trình liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển của ngành.

Cũng trong phiên khai mạc sáng 6/12, kỳ họp HĐND tỉnh An Giang lần thứ 9, tiến hành bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, bầu miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đăng Thị Hoa Rây, nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương Bình và xã hội; ông Ngô Công Thức, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, lý do nhận nhiệm vụ mới. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thành Danh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội; ông Nguyễn Sỹ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Giám đốc Sở Xây dựng.

Kỳ họp cũng tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Văn hoá- xã hội HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thành Tân, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 11 huyện Thoại Sơn, lý do nghỉ hưu theo chế độ.

                                                                                Hà Ngân- Tây Nguyên

Viết bình luận mới