Trải qua 40 năm hình thành và phát triển với nhiều giai đoạn, gắn với nhiều sự kiện, các thế hệ cán bộ - phóng viên – viên chức Đài Phát thanh An Giang, nay là Đài PT-TH An Giang, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình của tỉnh ngày càng lớn mạnh; từ chương trình phát thanh đầu tiên vào ngày 02/09/1977, cho đến khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm nhiệm vụ truyền hình và đổi tên thành Đài PT-TH An Giang, rồi trở thành tỉnh sau cùng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát sóng truyền hình vào ngày 19/08/1998 … 

 

/uploads/Video/TTC/2018/01/09/14545040 nam.mp4