Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức

23/09/2023 17:51

Sáng 23/9, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2023-2024, nhằm đánh giá kết quả hoạt động giáo dục của trường và đề ra mục tiêu, phướng hướng cho năm học mới.

Quang cảnh hội nghị

Cán bộ, giảng viên tham gia hội nghị

 

Năm học mới 2023-2024, Trường Cao đẳng Nghề An Giang xác định phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Do đó, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trường quyết tâm nâng cao năng lực, tạo bước chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ, tăng cường đào tạo cho lao động nông thôn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường lao động…

Dịp này, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã phát động các phong trào thi đua trong toàn trường, gắn với việc thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động theo Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đào tạo 56 lớp học, với 1.351 học sinh sinh viên, trong đó có 36 lớp cao đẳng, 20 lớp trung cấp và 10 lớp liên kết đào tạo. Chất lượng dạy và học của trường tiếp tục được nâng lên, nề nếp của học sinh và các hoạt động của trường không ngừng được cải thiện.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới