Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

17/05/2019 10:59

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực....

Ngày 15/5/2019, Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019.

Trẻ em cần được thường xuyên tập luyện môn bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Ảnh minh họa. (Theo Báo Dân trí)

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, năm 2019, tại Lễ phát động, Tổng cục TDTT tập trung triển khai một số nhiệm vụ đột phá như: Hướng dẫn, phổ biến, triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật TDTT; Tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước cấp quốc gia năm 2019.

Năm nay Tổng cục TDTT sẽ tập trung đổi mới về nội dung, chương trình tập huấn, đổi mới về những nội dung dạy trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời hướng dẫn tiêu chí kiểm tra, đánh giá trẻ em biết bơi và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và hướng tới mục tiêu chính của Chương trình là giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước mà một số năm trước đây chúng ta mới chú trọng việc dạy bơi, chưa tập trung quan tâm dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước không chỉ thu hút đối tượng là trẻ em tích cực tập luyện môn bơi mà còn là dịp vận động toàn dân tập luyện môn bơi. Thông qua cuộc vận động này để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là vai trò gương mẫu tập luyện môn bơi của người lớn, từ đó sẽ góp phần thu hút, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được thường xuyên tập luyện môn bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Thông qua Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 còn phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới