Vận động cán bộ nữ mặc áo dài trong các ngày từ 1 - 8/3

03/03/2021 14:08

Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp từ ngày 1/3 đến ngày 8/3, tập trung đồng loạt vào ngày 8/3 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, sinh sống.

Nữ cán bộ phường 6, TP Vũng Tàu mặc áo dài trong giờ làm việc

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017 - 2022; căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và công văn 5374/ĐCT-TG ngày 28/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phối hợp tổ chức “Tuần lễ áo dài”; thực hiện Công văn 1608/TLĐ ngày 02/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc chỉ đạo, phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 1/3 đến ngày 8/3, tập trung đồng loạt vào ngày 8/3 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, sinh sống.

Cùng với đó, sử dụng các kênh truyền thông của ngành, đơn vị như cổng thông tin điện tử, website, các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin, mạng xã hội nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội./.

 
Bảo Quyên
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới