Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc

24/10/2020 12:46

Trong các ngày 22, 23/10, Ban Chỉ đạo 35, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35, Nhóm Chuyên gia 35, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; đại diện thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng, dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng, chống trong tình hình mới; một số kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức viết tin, bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng, phát triển lực lượng và phương pháp phối hợp huy động, tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng; kỹ năng xây dựng tin, bài, comment, tạo lập video clip đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội; hướng dẫn kỹ năng sử dụng các giải pháp kỹ thuật và thực hành tác nghiệp trực tiếp với tình huống cụ thể trên mạng xã hội.

 Đồng thời, hội nghị cũng tập huấn nghiệp vụ về công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhằm nâng cao khả năng nhận biết đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và kỹ năng, phương pháp phối hợp, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

 
Tin, ảnh: Đức Luận
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới