Khai mạc Liên hoan Truyền hình Quân khu 9 lần thứ IV năm 2021

28/10/2021 12:40

Liên hoan Truyền hình Quân khu lần thứ IV năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm như: phóng sự, phim tài liệu và chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng Đài phát thanh – Truyền hình của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9.

Sáng 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Khai mạc Liên hoan Truyền hình Quân khu lần thứ IV năm 2021.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Liên hoan Truyền hình Quân khu lần thứ IV, năm 2021 

Tham gia Liên hoan lần này có 6 phim tài liệu, 12 chương trình Quốc phòng toàn dân, 12 phóng sự của 12 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào quán triệt, thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; phản ánh về lực lượng vũ trang và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chính sách hậu phương Quân đội; phòng, chống thiên tai, nghiên cứu khoa học; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng kinh tế, quốc phòng, lao động sản xuất; vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị; công tác văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở địa phương và khu vực…

Theo Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9, Liên hoan Truyền hình Quân khu lần thứ IV năm 2021 lần này nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm như: phóng sự, phim tài liệu và chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng Đài phát thanh – Truyền hình của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9; tạo điều kiện cho những người làm công tác tuyên truyền giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời lựa chọn những tác phẩm tốt, chương trình hay tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIII năm 2021./.

 
Tin, ảnh: Nam Thanh
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới