Hoàng Su Phì ( Hà Giang): Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Huyện khoá XXI

13/07/2020 16:42

Là một trong 8 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang, nhưng so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XX nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều khởi sắc.

Nhiệm kỳ qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Trung ương: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. 5 năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã cụ thể hoá, xây dựng các chương trình công tác trọng tâm cụ thể, với nhiều đề án về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2020. Với tư tưởng chỉ đạo là “ Đoàn kết – năng động, sáng tạo – phát huy nội lực, thu hút ngoại lực – phát triển bền vững”. Đảng bộ huyện xác định tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; ổn định vững chắc an ninh lương thực, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tăng cả về số lượng và chất lượng theo hướng hàng hoá. Đẩy nhanh tốc độ xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì gặp không ít những khó khăn về tác động của thiên tai, dịch bệnh, với điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt. Song, được sự quan tâm của Trung ương, của Tỉnh, sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban chấp hành Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, các mục tiêu về kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra cơ bản đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10% /năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mùa vụ. (Ảnh: Báo Thế giới&Việt Nam)  

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mùa vụ, mở rộng diện tích trồng lúa, ngô giống mới có năng suất, chất lượng cao, sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt gần 40 nghìn tấn tăng gần 3 nghìn tấn so với năm 2015. Nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của huyện Hoàng Su Phì, là đã mạnh dạn đưa nhiều loại cây trồng giống mới có giá trị kinh tế cao vào trồng thử nghiệm, đồng thời đẩy mạnh sản xuất vụ đông, vụ xuân đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng giá trị sản phẩm trên hecta đất canh tác.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, huyện Hoàng Su Phì tập trung khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Các ngành nghề truyền thống như rèn đúc nông cụ, đan lát, nấu rượu, khai thác vật liệu xây dựng, chế biến... được quan tâm đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá gắn với nhiều di tích, di sản đã được công nhận, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, qua đó góp phần thu hút khách du lịch đến với Hoàng Su Phì ngày một nhiều, bình quân hàng năm có từ 40 đến 50 nghìn lượt người đến thăm quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế chiếm trên 20%, doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 65 tỷ đồng.

Tập trung thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất cho nông dân, giai đoạn 2016 - 2020. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động. Vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp đến đầu tư vào địa bàn, trong 5 năm đã thu hút được 10 tổ chức, cá nhân đầu tư, với tổng số vốn là đạt 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp cụ thể, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao từ 10 đến 30%. Năm 2020 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 900 tỷ đồng (tăng 42% so với năm 2015). Hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng được triển khai hiệu quả đã tạo ra nguồn vốn lưu thông giúp người dân phát triển kinh tế.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, mạng lưới trường, lớp học không ngừng phát triển đồng bộ, đến nay huyện Hoàng Su Phì có 66 trường học, 26 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98%, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 100%.

Công tác văn hoá - thông tin tuyên truyền cũng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt, hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú, qua đó kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, duy trì và phát triển với các lễ hội xuống đồng, lễ hội cấp sắc của người Dao, mà đặc biệt là lễ cúng thần rừng của người Nùng đã được công nhận di tích phi vật thể cấp quốc gia.

Bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Hoàng Su Phì được gìn giữ, duy trì và phát triển. (Ảnh: Báo Hà Giang) 

Cơ sở hạ tầng nông thôn cũng phát triển khá mạnh, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình 135 giai đoạn 2, Nghị quyết 30a, Quyết định 167 của Chính phủ và các chương trình khác, đồng thời huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh và thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng kết cấu hạ tầng, xoá nhà tạm, đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay 24/24 xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì đã có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã, 100% thôn bản có đường giao thông đi lại thuận lợi. Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì còn đặc biệt quan tâm tới công tác xoá đói giảm nghèo, xóa được hơn 1.700 nhà tạm. Thường xuyên chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được tăng cường. Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc; đẩy mạnh nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở an toàn, làm chủ sẵn sàng chiến đấu” và phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các huyện đối đẳng với huyện Mã Quan, Ma Ly Pho của Trung Quốc, trong quản lý giải quyết các vấn đề biên giới theo đúng Hiệp định đã ký kết và đưa các mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hoàn thành việc ký kết nghĩa thôn, xã biên giới giữa hai nước.

Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc vận động nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở được quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên, công tác dân vận của Đảng và chính quyền được tăng cường, hoạt động của UB MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng không ngừng đổi mới, bằng nhiều phương pháp và hình thức phù hợp, chú trọng những khâu yếu, kém, lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra vi phạm. Nhờ đó 5 năm đã chia tách, sáp nhập 12 chi bộ, sáp nhập 02 đảng bộ, tổng số có 68 tổ chức cơ sở đảng, với 23% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, kết nạp được trên 1.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.800 đồng chí.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu cụ thể nêu trên, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới đó là: lựa chọn xây dựng các chương trình đề án trọng tâm để tập trung thực hiện và tạo sự đột phá cho phát triển bền vững, đồng thời điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp để thực hiện. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy cao độ nguồn nội lực, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng các nguồn lực. Tập trung nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển nhân lực có trình độ, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, quan tâm đặc biệt đến giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ban hành các Nghị quyết cụ thể, dễ hiểu, sát thực tế và phân công tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm từng nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, tăng cường vai trò trách nhiệm, năng lực và chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND xã; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lòng tin của nhân dân các dân tộc vào Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc hơn. Đây chính là kết quả của sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Con đường phía trước vẫn đang rộng mở với nhiều thuận lợi và những khó khăn thách thức mới, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu đưa huyện Hoàng Su Phì phát triển nhanh, bền vững”. Với tiềm năng và nguồn lực được xây dựng trên nền văn hiến và truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hoàng Su Phì sẽ tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới, xây dựng huyện ngày càng “giàu đẹp - dân chủ - văn minh” và sớm đưa Hoàng Su Phì thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước./.

 
PV
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới