Hiệu quả từ mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”

13/02/2020 14:03

Tuy được triển khai chưa lâu song mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong thực tiễn. Không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu tham quan hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Sĩ quan Chính trị. (Ảnh: Xuân Chuyên) 

Được thành lập từ chủ trương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã dần đi vào nề nếp gắn với những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, với sự quan tâm thường xuyên của Đảng ủy, Ban giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn trường, mô hình đã giúp đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học viên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của mình đối với các vấn đề đang được dư luận quan tâm. Theo đó, bám sát đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của nhà trường, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” đã tập trung vào 2 nội dung chính là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và sinh hoạt lý luận chính trị tư tưởng. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.

Các thành viên của Câu lạc bộ sẽ tham gia các hoạt động cụ thể như các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi về các phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, nhận biết quan điểm sai trái, thù địch và đấu tranh với các quan điểm này; tham gia viết tin, bài gửi đăng trên các chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các tạp chí khoa học, phương tiện thông tin đại chúng...

Đến nay, Trường Sĩ quan Chính trị đã có 10 “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” được thành lập tại các đơn vị. Thông qua những nội dung, hình thức phong phú, chỉ tính trong 6 tháng cuối năm 2019, các thành viên mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ” ở trường Sĩ quan Chính trị đã có hơn 3.000 bài viết cùng trên 150.000 lượt bình luận tích cực. Các bài viết đấu tranh, các lượt bình luận nói trên không chỉ vạch rõ tính chất phản động, sai trái của các tư tưởng, luận điệu thù địch mà còn trực tiếp khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của xã hội. Đồng thời, hoạt động của mô hình cũng góp phần bồi dưỡng nhãn quan chính trị của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học viên, giảng viên trẻ; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

 Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ” ở Trường Sĩ quan Chính trị. (Ảnh: Xuân Chuyên)

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Trung Kiên, học viên Tiểu đoàn 7, trường Sĩ quan Chính trị chia sẻ: “Do chủ yếu tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái trên không gian mạng nên yêu cầu đặt ra là các thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ phải có kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng sử dụng thành thạo mạng máy tính, công nghệ thông tin. Hoạt động của câu lạc bộ đã thực sự đã thực sự lôi cuốn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học viên cùng tham gia”. Thực tế cho thấy, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở trường Sĩ quan Chính trị đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên, học viên được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng... Đồng thời, kết quả hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” cũng góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, mô hình Câu lạc bộ lý luận trẻ đã giúp các chiến sĩ trẻ có đầy đủ “vũ khí tư tưởng” để đấu tranh và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ Nhất do Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức. (Ảnh: Xuân Chuyên )

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho rằng, với các hình thức hoạt động phong phú, khoa học, mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở Trường Sĩ quan Chính trị đã có tác dụng  tập hợp, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội; góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hoạt động của các câu lạc bộ đã luôn bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, có tính chính trị, tính chiến đấu và tính lý luận cao. Do đó đã thu hút sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đảng viên, giảng viên trẻ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc trường Sĩ quan Chính trị sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”. Trọng tâm là đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động gắn với nhu cầu tâm lý của tuổi trẻ và đặc điểm nhiệm vụ của nhà trường; kịp thời cập nhật những vấn đề dư luận quan tâm trên cơ sở định hướng chính trị đúng đắn, hợp lý. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay./.

Nguồn dangcongsan.vn

Viết bình luận mới