Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 – 2025

27/06/2020 13:41

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) và Hội Nhà văn Việt Nam vừa ký kết “Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 – 2025”.

Trong thời gian qua, mặc dù quản lý nhà nước về văn học đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế. Theo đó, cơ sở pháp lý về quản lý, khuyến khích phát triển văn học, nghệ thuật còn chưa đồng bộ. Cụ thể, hoạt động văn học hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật. Việc ký kết “Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 – 2025” nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, nhằm sáng tạo ra được nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao.

Ảnh minh họa  

Được biết, “Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 – 2025” sẽ tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố hoạt động theo định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, đặc trưng văn hóa của vùng miền; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ từ Trung ương đến địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, khuyến khích các tài năng sáng tác văn học nghệ thuật có trách nhiệm công dân với xã hội cao.

Một mục tiêu khác của chương trình hợp tác là tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Nhờ vậy, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác cũng tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tập hợp đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn học nghệ thuật; là mạch nối truyền thống với hiện đại, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật trong những năm tiếp theo.

Về nội dung phối hợp, Cục NTBD sẽ tham mưu giúp Bộ VHTTDL trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện về hoạt động sáng tác và phổ biến văn học; chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học; giới thiệu và phổ biến những tác phẩm, công trình nghiên cứu về văn học xuất sắc đã được Nhà nước đầu tư và hỗ trợ đặt mua. Ngoài ra, Cục sẽ phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và các Hội chuyên ngành xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030", Đề án "Trao giải quốc gia về văn học nghệ thuật dành cho trẻ em"...

Đối với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội sẽ chủ trì, phối hợp với Cục NTBD mở các trại sáng tác, đầu tư cơ sở vật chất và thời gian phục vụ sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ có điều kiện tạo ra những tác phẩm văn học giá trị; xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và tài năng văn học trẻ thông qua chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước hiện nay.../.

 
Tin, ảnh: HN
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới