Các cơ quan báo chí là diễn đàn tin cậy của Nhân dân

28/09/2020 14:59

Ngày 26/9, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 2020-2023.

 Ra mắt Ban Thư ký Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 37 cơ quan báo đài Trung ương và địa phương đến sinh hoạt tại Hội với hơn 400 hội viên. Ngày 26/11/2019, 37 cơ quan báo đài đã họp và nhất trí thành lập Liên chi hội nhà báo (lâm thời) các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh.

Để hoạt động ngày càng hiệu quả, ngày 26/9, Liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bầu ra Ban Thư ký Liên chi hội gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ làm Trưởng Ban Thư ký.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn tổ chức hoạt động, xây dựng các mô hình để hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên tham gia trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND (Bộ Công an), Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân (Trưởng Ban Thư ký lâm thời) cho biết, hiện nay, bên cạnh 28 cơ quan báo chí của TP Hồ Chí Minh, tại TP đang có 161 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền ,46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh. Hoạt động với đầy đủ các loại hình báo chí gồm: báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có văn phòng, phóng viên thường trú tại TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội.

Đội ngũ những người làm báo Trung ương và các địa phương tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã thể hiện vai trò là chiến sĩ với vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, cổ vũ kịp thời các phong trào hành động cách mạng và những tấm gương điển hình tiên tiến; làm tốt chức năng phản biện xã hội, tích cực, chủ động, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với Nhân dân; phản ánh chân thật đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhạy bén, phát hiện và phản ánh nhiều vấn đề mới, được các cấp các ngành tiếp thu, xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: V.Lê
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới