Khai quật khảo cổ tại một số địa điểm thuộc tỉnh Cao Bằng

29/11/2023 11:49

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định 3565/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm thành Nà Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; địa điểm thành Bản Phủ và di tích cự thạch Bản Thành thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

 Ảnh minh họa. Nguồn: baocaobang.vn.

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 27/11 - 31/12, trên diện tích 600m2, cụ thể như sau: thành Là Nữ: 400m2 (02 hố x 200m2/01 hố); thành Bản Phủ: 150m2; di tích cự thạch Bản Thành: 50m2. Chủ trì khai quật là ông Phạm Thanh Sơn, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ./.

 
HP
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới