Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

26/02/2023 07:24

Lễ khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)” được tổ chức trọng thể vào lúc 19h30, ngày 25/02/2023 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với 02 bộ phim do Nhà nước đặt hàng: Phim tài liệu: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim truyện: “Bình minh đỏ” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

 Cảnh trong phim "Bình minh đỏ" công chiếu tại Lễ Khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)”

Phim tài liệu: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” (Đạo diễn Trịnh Quang Tùng) - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất khẳng định vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tiếp nối tinh thần đó, văn hóa Việt Nam tới nay đã cho thấy chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Phim truyện điện ảnh: “Bình minh đỏ” (Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Bộ phim kể về bốn cô gái trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương.

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)” được tổ chức từ ngày 25/02/2023 đến ngày 03/3/2023 trong phạm vi cả nước.

Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan.

Tuần phim là một hoạt động có nghĩa để kỷ niệm 80 năm "Đề cương văn hóa Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. “Đề cương văn hóa Việt Nam” là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

 “Bình minh đỏ” (Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn.

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Cục Điện ảnh tổ chức trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia những tác phẩm điện ảnh như: Phim truyện “Bình minh đỏ” - Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, “Cơn giông” - Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất, “Phượng cháy” - Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, “Nhà tiên tri” - Công ty TNHH  Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Phim tài liệu “Hồ Chí Minh, năm 1946” và “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2)” - Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất. Phim tài liệu “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng” - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Phim hoạt hình “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”, “Tái sinh” và “Nguồn cội” - Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất, “Đôi cánh kim cương” - Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất.

Giấy mời xem phim các buổi chiếu trong Tuần phim được phát miễn phí phục vụ đông đảo khán giả từ 16h-20h hàng ngày tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia bắt đầu từ ngày 22/02/2023.

Để Tuần phim được đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Cục Điện ảnh tổ chức in bộ phim truyện “Bình minh đỏ”, “Phượng cháy”, “Nhà tiên tri”; phim tài liệu “Hồ Chí Minh, năm 1946” và “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2)”; phim hoạt hình “Kỳ tích đầm Dạ Trạch” và “Đôi cánh kim cương” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các Đơn vị Điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

 
Tin, ảnh: TT
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới