Báo chí đồng hành thông tin về hoạt động thống kê ngày càng sâu rộng

19/06/2024 13:49

Ngày 18/6, tại trụ sở cơ quan ở Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương khẳng định sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan báo chí là một phần quan trọng đóng góp vào thành công của công tác thống kê.

 Chánh văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bình thông tin tại buổi gặp mặt (Ảnh: HNV)

Tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bình khẳng định công tác truyền thông luôn được lãnh đạo Tổng cục xác định là công tác cần phải đẩy mạnh nên đã tăng cường và kiện toàn về tổ chức và nhân lực.

Tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bình thông tin khái quát về công tác truyền thống của Tổng cục. Cụ thể, theo Quyết định số 84/QĐ-TCTK ngày 25/01/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thống kê; trong đó có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền: chủ trì, quản lý, điều phối các hoạt động truyền thông của Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng quan hệ công chúng, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng.... Như vậy, công tác truyền thông được lãnh đạo Tổng cục xác định là công tác cần phải đẩy mạnh nên đã tăng cường và kiện toàn về tổ chức và nhân lực.

Cũng theo ông Nguyễn Bình, trong thời gian gần 3 tháng sau khi nhận chuyển giao, phòng Truyền thông - Thư viện đã kiện toàn, vừa triển khai ổn định tổ chức, vừa tiến hành các nhiệm vụ được giao. Đến nay đã hình thành mạng lưới về công tác tuyên truyền tới các Cục Thống kê và các đơn vị để triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền cho 02 cuộc Điều ra lớn trong năm, là Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 và Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Hàng ngày, phòng Truyền thông – Thư viện của Văn phòng đã phối hợp với phòng Truyền thông của Bộ chuẩn hóa điểm tin có liên quan đến Ngành để gửi tới các đơn vị để nắm bắt thông tin. Công tác tuyên truyền trong nội bộ Ngành được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, huy động sức mạnh của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, có sức lan tỏa tới các Chi cục. Ngoài ra, hàng tháng, Văn phòng đề xuất các chương trình đối với VTV, VOV để tuyên truyền về số liệu thống kê và các hoạt động của ngành Thống kê, cụ thể: Phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024 và Tọa đàm sự kiện bình luận về Kiềm chế lạm phát.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh sự quan trọng của báo chí truyền thông trong công tác, hoạt động của ngành thời kỳ mới (Ảnh: HNV) 

Bên cạnh đó, sau các kỳ họp báo, công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I, 5 tháng/2024; các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên cũng đăng tải nhiều bài viết, xây dựng nhiều chương trình về tình hình kinh tế - xã hội; truyền tải các thông tin thống kê, giúp người dân hiểu rõ hơn về số liệu thống kê, các chỉ tiêu thống kê, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, tới đây, Tổng cục tập trung truyền tải thông tin thống kê đến đối tượng dùng tin và nhân dân; lan tỏa thông tin, hình ảnh để các cấp lãnh đạo và xã hội hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, khó khăn của hoạt động Thống kê và ngành Thống kê. Nhằm mục đích làm sao những người từ chưa biết đến biết, từ biết đến yêu thích con số và người làm Thống kê.

Trước mắt, trong 6 tháng cuối 2024, Tổng cục sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về Nghị định 62/2024/NĐ-CP, Nghị định mà Chính phủ quyết định thay đổi thời gian công bố một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan Thống kê Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê cho các cấp, các ngành.

Về lâu dài, trong năm 2025, Tổng cục sẽ tập trung tuyên truyền về thống nhất nguồn lực để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội XIV của Đảng; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2025; chuyển đổi số của ngành Thống kê, thách thức và kết quả đạt được; tuyên truyền cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Thống kê.

Lãnh đạo Tổng cục cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội (Ảnh: TCTK) 

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì kết nối với các đơn vị truyền thông ngoài Ngành, trực tiếp là các phóng viên, nhà báo các đơn vị báo chí Trung ương và Hà Nội, cũng như của các địa phương song song với huy động nhân lực trong Ngành để truyên truyền, nhất là lực lượng công chức, viên chức và người lao động trẻ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ quan cùng hỗ trợ, động viên phát động phong trào trong các thành viên của tổ chức mình. Đặc biệt, sử dụng tối đa thành tựu khoa học của thời kỳ chuyển đổi số, mạng xã hội để tiếp cận các đối tượng, tiến đến tổ chức chuyên mục thường thức thống kê trên phương tiện thông tin đại chúng; xác định rõ trọng điểm truyền thông dài hạn 5 năm, hàng năm, 6 tháng và hàng quý…

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan báo chí là một phần quan trọng đóng góp vào thành công của công tác thống kê. “Tổng cục chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin cũng như giải đáp thỏa đáng những vấn đề liên quan đến số liệu thống kê của các đơn vị báo chí và luôn trân trọng sự hợp tác, phối hợp này”- Tổng cục trưởng nói.

 
Lê Anh
Nguồn dangcongsan.vn
Viết bình luận mới