UBND TP. Châu Đốc chọn lựa sản phẩm, quà tặng tiêu biểu, đặc trưng

15/11/2023 13:41

Ngày 14/11, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, quà tặng tiêu biểu, đặc trưng của địa phương để làm quà tặng trong các hoạt động du lịch, ngoại giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh hội nghị

 

Theo đó, TP. Châu Đốc sẽ nghiên cứu, thiết kế các mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng tiêu biểu của văn hóa, vùng đất Châu Đốc theo 4 nhóm,  gồm: Nhóm sản phẩm lộc Bà Chúa Xứ núi Sam; nhóm sản phẩm biểu trưng du lịch sẽ thực hiện logo với biểu tượng; nhóm quà tặng du lịch; nhóm sản phẩm tư liệu.

Việc đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, quà tặng tiêu biểu, đặc trưng của địa phương để làm quà tặng trong các hoạt động du lịch, ngoại giao nhằm xây dựng hình ảnh du lịch của địa phương thông qua các mẫu tặng phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch có thiết kế mới, đặc sắc, đa dạng, có giá trị lưu giữ lâu dài.

Đồng thời, kết nối giao lưu văn hóa, đối ngoại, quảng bá giới thiệu hình ảnh tiêu biểu của quê hương, con người TP. Châu Đốc thân thiện, nghĩa tình và mến khách; thể hiện những nét đặc trưng, biểu trưng và thẩm mỹ; tiềm năng, thế mạnh, sức hấp dẫn cũng như tính đại diện cho sự phát triển du lịch của TP. Châu Đốc.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới