UBND TỈNH BỔ NHIỆM 2 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

20/05/2020 15:10

Sáng nay 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Trương Ngọc Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; bổ nhiệm ông Võ Chí Trung, Trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đăng Khoa