TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

18/06/2019 16:36

Chiều nay 18-06, tại thành phố Long Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì buổi “Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu dẫn đề buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, giai đoạn 2016-2020 đánh dấu giai đoạn 2 lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước, với mục tiêu tổng quan là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

    Đến nay, cả nước có 4.402 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 49,39%); có 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh/thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây nông thôn mới. Đối với các tỉnh Tây Nam Bộ, tính đến nay đã có 528 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 41,06%, tăng 28,16% so với cuối năm 2015). Thông qua tọa đàm, đại diện Ủy ban MTTQVN các tỉnh/thành khu vực Tây Nam bộ đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chia sẻ kinh nghiệm, nhiều cách làm hay, hiệu quả để nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, …

Hoàng Tuấn

 
Viết bình luận mới