Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân

25/11/2022 17:05

Gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hết sức quan trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Học và làm theo lời Bác dạy, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang không ngừng bồi đắp, giữ gìn và phát triển mối quan hệ máu thịt này.

Chăm lo lợi ích nhân dân

Nhờ giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, nhờ sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân - là những nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang những năm qua. Nhờ đó, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, An Giang cùng các địa phương đã có sự phục hồi và phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được đảm bảo.

 

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo

Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng chất, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, UBMTTQVN các cấp đã tiếp nhận trên 153 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán. Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận trên 232,5 tỷ đồng; chi trên 199 tỷ đồng để cất, sửa 1.441 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà 295.442 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất 71.750 trường hợp...

Tạo sự đồng thuận

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, thực hiện quy định đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, hàng năm, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành thành phố, địa phương đều tham dự đầy đủ hội nghị “Đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân” nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các cơ chế, chính sách, những vấn đề còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở... Thông qua hội nghị đối thoại giúp nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Hướng về cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”. Qua đối thoại, giúp lãnh đạo địa phương, đơn vị nắm chắc những vấn đề mới phát sinh, chưa phù hợp thực tiễn để chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp. Từ đó, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở với nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân được thủ trưởng các cơ quan liên quan và người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp trả lời đầy đủ, trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, thấu tình, đạt lý, cơ bản được nhân dân đồng thuận cao. Hội nghị “Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân” thực sự trở thành diễn đàn nhân dân, phát huy trực tiếp quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

 “Thực tế, đối thoại là vừa lắng nghe, vừa trả lời, giải đáp và giải quyết những ý kiến, kiến nghị, những nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc giải quyết ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần thắt chặt, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết.

Nguồn: baoangiang.com.vn