TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

21/03/2020 07:04

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Các cán bộ phụ trách công tác truyền thông ở các cơ quan báo chí trong tỉnh được thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống dịch; việc cách ly tập trung nhằm kiểm soát, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng… Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu nội dung tuyên truyền cần rõ ràng, chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong nhân dân; góp phần giúp người dân hiểu, về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cơ chế lây lan, cách thức phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ ý thức của bản thân và gia đình./.

Hồng Anh – Thiện Son