Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

12/10/2018 08:15

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông , Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 20-9, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Thư.

Ông Trần Anh Thư, sinh ngày 19-1-1967 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới