Nhiều kết quả trong công tác kiểm sát ở huyện An Phú

25/02/2023 13:05

Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy An Phú, sự giám sát thường xuyên của HĐND huyện, sự hỗ trợ của UBND huyện và các ngành liên quan; Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế.

 

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 

Theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú, năm 2022, tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn giảm so cùng kỳ năm trước (96/113 vụ). Trong đó, một số loại tội phạm giảm nhiều về số lượng, như: Tội “Trộm cắp tài sản” giảm so với cùng kỳ (21/34 vụ); tội phạm liên quan đến ma túy giảm so cùng kỳ (15/29 vụ)...

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự: Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm được chú trọng thực hiện, đơn vị đã phân công kiểm sát viên phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đã giúp cho việc kiểm sát chặt chẽ các quyết định tố tụng, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; tỷ lệ giải quyết đạt 90,29% (121/134 tin).

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú Hồ Anh Tuấn, viện tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Chất lượng án điều tra, truy tố được nâng cao. Tỷ lệ kết thúc điều tra đạt 90,74 % (98/108 vụ), tỷ lệ truy tố đạt 95,83 % (69/72 vụ).

Đảm bảo việc điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai người vô tội và bỏ lọt tội phạm. Không có trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội. Viện Kiểm sát nhân dân huyện chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng chọn 6 vụ/7 bị can án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp tòa án xét xử 17 phiên tòa lưu động nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên tòa, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử luôn chấp hành tốt quy chế xét xử hình sự, nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị tốt bản dự thảo luận tội và nội dung thẩm vấn.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên chủ động thẩm vấn, tôn trọng quyền dân chủ, tranh luận với bị cáo và luật sư theo đúng tinh thần Nghị quyết 08/NQ-BCT của Bộ Chính trị và Nghị quyết 49-NQ/TW về cải cách tư pháp. Cùng với nâng cao chất lượng tranh tụng, đơn vị còn chú ý kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của tòa án và kịp thời thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thực hiện Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú tập trung kiểm sát các thông báo thụ lý, bản án, quyết định của tòa án. Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới, tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định về dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động… nhằm đảm bảo việc giải quyết các vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục phối hợp công an, tòa án nắm chắc số người bị kết án phạt tù có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành, để tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật; đối với những trường hợp bỏ trốn thì yêu cầu công an tổ chức truy bắt và thường xuyên phối hợp với tòa án nắm chắc số bị án cho hưởng án treo tại địa phương, để theo dõi việc quản lý giáo dục, kiểm sát theo luật định.

Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự, hành chính nhằm đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Chủ động phối hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện nắm chắc số việc phải thi hành, đồng thời kiểm sát chặt việc phân loại số vụ, số việc dân sự để tập trung kiểm sát các vụ việc chưa có điều kiện và có điều kiện nhưng để kéo dài, các việc thi hành án phức tạp…

Năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú đã nghiên cứu và lập hồ sơ xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án 6 việc; tham gia 1 phiên họp xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án; kiểm sát 26 hồ sơ hoãn thi hành án, 25 hồ sơ đình chỉ thi hành án; 7 việc kiểm sát cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản; 36 việc tiêu hủy tang vật. Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 63 việc trong tổng số 490 việc chưa có điều kiện (tỷ lệ 12,85%).

Chủ động giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền mới phát sinh, tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết đều có đối thoại với công dân, kết luận và bằng quyết định để trả lời cho người khiếu nại, tố cáo và báo cáo với viện kiểm sát cấp trên. Tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Duy trì tốt việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và lãnh đạo viện duy trì việc tiếp công dân định kỳ.

Nguồn: baoangiang.com.vn