Ngày 23/2, công bố mở mới Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

18/02/2023 07:51

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về việc tổ chức lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).

Dự kiến, lễ công bố được tổ chức vào ngày 23/2, tại Cửa khẩu Vĩnh Xương. Lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương được thực hiện theo Nghị quyết 146/NQ-CP, ngày 26/11/2021 của Chính phủ về việc mở mới Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Việc công bố cửa khẩu quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và xuất, nhập cảnh của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn. Như vậy, đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế, gồm: Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) và một cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Nguồn: baoangiang.com.vn