KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG), HĐND TỈNH AN GIANG: THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TP LONG XUYÊN MỞ RỘNG ĐẠT TIÊU CHÍ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH AN GIANG”

15/06/2020 16:00

sáng nay 15/6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, để xem xét thông qua tờ trình theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì kỳ họp do đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. Tham dự kỳ họp còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Kỳ họp thứ 14, bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã xem xét tờ trình bãi bỏ NQ số 02/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang" và báo cáo thẩm tra Nghị quyết trên. Tờ trình dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang".

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thông qua các đề án quan trọng của thành phố Long Xuyên, công nhận Tp Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I, trực thuộc tỉnh An Giang là vô cùng cần thiết, phù hợp với định hướng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng tỉnh An Giang. Đây là cơ sở góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cấp tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống của cư dân đô thị và phát triển kinh tế, xã hội, đô thị xứng đáng với vai trò là trung tâm tổng hợp của vùng ĐBSCL của TP Long Xuyên.

Bảo Trị - Huỳnh Lộc

 
Viết bình luận mới