KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

07/09/2020 14:47

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh An Giang vừa tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Tại Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, UBND thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu theo đề án chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020; việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị; kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc thực hiện mô hình “ Ngày không viết” và “ Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

    Qua kiểm tra, đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đánh giá cao việc thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở nhiều địa phương. Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế hành chính “Một cửa, một cửa liên thông” đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Đoàn cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị về những vướng mắc trong triển khai thực hiện các mô hình và dịch vụ công trực tuyến để tham mưu với các cơ quan chuyên môn có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính ở cơ sở trong thời gian tới./.

Hà Ngân - Gia Phúc

 
Viết bình luận mới