Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới

08/04/2021 12:09

Ngày 7-4, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 15) huyện Chợ Mới.

 

 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn phát biểu kết luận buổi kiểm tra xem

Theo báo cáo của HĐND, UBMTTQ huyện Chợ Mới, số lượng người phân bổ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, với tổng số 70 ứng cử viên và bầu lấy chính thức 35 đại biểu HĐND. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 1.040 ứng cử viên, để bầu lấy 522 đại biểu HĐND cấp xã-thị trấn. Ủy ban Bầu cử huyện Chợ Mới thành lập 10 Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện và UBND cấp xã thành lập 150 Ban bầu cử và 169 khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Chợ Mới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử, hướng dẫn cử tri đi bầu đúng, bầu đủ về số lượng và lựa chọn những người có đức, có tài phục vụ vì dân, vì nước. Quan tâm thực hiện đúng quy định, chuẩn bị và tăng cường phòng chống dịch bệnh để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Dịp này, đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại xã Long Điền A và thị trấn Mỹ Luông về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: baoangiang.com.vn