KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

31/05/2019 17:05

Ngày 31/5, Kho bạc Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 64 tỉnh, thành trong cà nước, nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến ngày 31/5/2019, vốn đầu tư giải ngân ước đạt 96.899,971 tỷ đồng, đạt 23,25% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 26,39% so kế hoạch Thủ tướng giao, so với kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được giao thì tỉ lệ giải ngân rất thấp. Đặc biệt, vẫn còn khá nhiều các Bộ, ngành trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt thấp dưới 20% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư rà soát, thu hồi về trung ương số vốn còn lại của kế hoạch năm 2019 đến 31/3/2019 chưa phân bổ cho dự án cụ thể; đối với các địa phương sớm triển khai thực hiện phân bổ vốn cho các dự án, nhất là các đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có căn cứ triển khai thực hiện,.... 

          Huỳnh Lộc

Viết bình luận mới