Hội nghị giao ban Thường trực HĐND TP. Long Xuyên và phường, xã lần I – năm 2023

17/02/2023 07:47

Ngày 16/2, Thường trực HĐND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị gian ban với Thường trực HĐND phường, xã lần thứ nhất năm 2023, để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

 

Năm 2023, Thường trực HĐND TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phiên họp Thường trực HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai hiệu quả Luật Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, đôn đốc  thực hiện các thông báo kết luận, kiến nghị sau các đợt giám sát và thông báo các kết luận chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND thành phố (nếu có). Xem xét quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND cấp phường, xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND thành phố…

Nguồn: baoangiang.com.vn