HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN AN GIANG TIẾP TỤC NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

20/03/2020 15:01

Trưa nay 20/3, Phó Chủ tịch UBND Giang An Giang Lê Văn Phước cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã thống nhất phương án cho học sinh, học viên, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Trưa nay 20/3, Phó Chủ tịch UBND Giang An Giang Lê Văn Phước cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã thống nhất phương án cho học sinh, học viên, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Công văn số 271/UBND-KGVX của UBND tỉnh nêu rõ, thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh Covid-19. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả học sinh, học viên, sinh viên, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, các trường tăng cường hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức qua mạng Internet trong thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học.

Đến nay, An Giang chưa có ca nhiễm Covid-19. Tỉnh đã và đang tăng cường nhiều biện pháp, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân./.

Thanh Giang