Học Bác qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

22/09/2023 11:48

Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là một trong những cách làm sáng tạo của Trường Đại học An Giang (ĐHAG), giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thêm trực quan, sinh động, ngày càng lan tỏa.

PGS.TS Hồ Thanh Bình (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG) cho biết, nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHAG đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và đưa vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, cũng như triển khai đầy đủ các nội dung được định hướng bởi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là cần thiết, vừa thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu, rộng, hiệu quả, gắn với cán bộ, giảng viên, viên chức và toàn thể sinh viên của nhà trường. Thông qua đó, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng thanh niên để trở thành cánh tay đắc lực cho Đảng.

 

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trực tuyến

 

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng và khánh thành nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Mô hình bao gồm thiết kế các phông nền tóm lược cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các áp-phích treo tường và ấn phẩm đứng tóm lược hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Ái Quốc, những câu nói bất hủ của Bác dành cho thế hệ trẻ.

Qua đó, nhằm chuyển tải nội dung một cách sinh động, trực quan, gần gũi, phù hợp với nhiều đối tượng của nhà trường. Đây là nơi trưng bày tư liệu (sách, báo, tạp chí) liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ; các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm viết về Bác và viết về những tấm gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp trình chiếu những thước phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trực tuyến đã được xây dựng và đưa vào hoạt động tại địa chỉ https://www.agu.edu.vn/hochiminh/, cũng như trên trang web của Đảng ủy Trường ĐHAG, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, sinh viên vào tham quan, nghiên cứu, học tập. Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trở thành khu vực trực quan cho việc dạy và học của giảng viên và sinh viên; dẫn dắt tư duy và tư tưởng vào nội dung bài học. Không gian được định hướng sẽ sử dụng trong những buổi học chính thức để một phần thay đổi không gian lớp học truyền thống, một phần tạo hứng thú.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG Hồ Thanh Bình, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là một trong những mô hình mà Đảng ủy triển khai để góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Đảng ủy Trường ĐHAG tiếp tục gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Trường ĐHAG tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và sinh viên quan tâm để tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết có hiệu quả.

Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng văn hóa, con người; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường ĐHAG tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của trường, các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới.

Việc phát huy hiệu quả mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của Trường ĐHAG góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của cán bộ, đảng viên, sinh viên nhà trường. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam cũng như con người An Giang, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới