HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID 19 THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

23/05/2020 16:13

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mới đây đã chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo Công văn của Chính phủ.

Theo đó, có 2 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh, gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến…

                                                                                       Bích Vân