HĐND huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp thứ 3 thông qua Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công

28/10/2021 09:10

Ngày 27-10, HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 3 (họp chuyên đề) HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý

 

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chợ Mới đã thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; nghe báo cáo thẩm tra của của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện về tờ trình của UBND huyện về phương án trên.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đề nghị UBND huyện sớm hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách của huyện, trình cấp có thẩm quyền HĐND huyện thông qua trong thời gian sớm nhất, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND, các ban, đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác giám sát việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đề nghị cả hệ thống chính trị, các đại biểu HĐND huyện, nhân dân chia sẻ, tích cực đóng góp sức người, sức của, cùng nhau vượt qua địa dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt thông điệp “5K”, sớm hoàn thành mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng, thích ứng an toàn với tình hình mới, đưa cuộc sống người dân trở về bình thường mới.

Nguồn: baoangiang.com.vn