DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020-2025

13/07/2020 15:33

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH; KHAI THÁC TỐT LỢI THẾ, TIỀM NĂNG VÀ XU THẾ THỜI ĐẠI, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG.

Mời các bạn xem chi tiết toàn bộ nội dung DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020-2025, tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1YieEn-hmIsrGILUMaB1r_vy5kNw-Ppu8/view?usp=sharing

 

Viết bình luận mới