Đổi mới công tác dư luận xã hội

16/05/2023 15:58

Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò của nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

 

Là huyện biên giới, có nhiều dân tộc, tôn giáo, Đảng bộ huyện An Phú thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng DLXH với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch 03-KH/HU, ngày 9/9/2020 về thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân cho biết, qua hơn 3 năm, việc triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU và Kế hoạch 03-KH/HU đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng, được tăng cường, tổ chức hiệu quả, khoa học hơn.

Đội ngũ cộng tác viên thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có chiều sâu, ngày càng chặt chẽ. Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm, chú trọng cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ. Việc nắm bắt DLXH trở thành kênh thông tin quan trọng, là nhu cầu thường trực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành địa phương, đơn vị; là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, thường xuyên đổi mới, tổ chức thêm nhiều kênh nắm bắt, tiếp thu phản ánh dư luận; thực hiện tốt cơ chế, hoạt động đối thoại, gặp gỡ, tiếp dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết, phản hồi. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết, phản hồi DLXH ngày càng nâng chất. Công tác điều tra xã hội học tiếp tục được đổi mới, theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả mang lại khá cao.

Theo đó, việc nắm bắt DLXH được tiến hành bằng nhiều hình thức, như: Thông qua cuộc họp, hội nghị thường kỳ hoặc đột xuất của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị... giúp nhanh chóng xử lý hoặc tham mưu giải pháp tháo gỡ vấn đề mới phát sinh. Việc nắm bắt còn thông qua hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên DLXH chủ động nắm bắt hoặc phản ánh dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề thời sự, bức xúc trên địa bàn; thông qua nội dung báo chí phản ánh, thông tin trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo…); thông qua gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 

Huyện An Phú nâng cao hiệu quả nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh, chỉ đạo; dự báo kịp thời, chính xác DLXH và đề xuất giải pháp xử lý đúng đắn vấn đề bức xúc phát sinh. Đội ngũ cộng tác viên DLXH từng bước được củng cố, kiện toàn, mở rộng; lực lượng nòng cốt, cộng tác viên (báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ khóm/ấp…) gắn việc thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình DLXH, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để triển khai hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH, thông qua tăng cường viết tin, bài đăng trên trang mạng xã hội Facebook “An Phú ngày mới”, Cổng thông tin điện tử huyện An Phú… Hàng tuần, nhóm cộng tác viên DLXH phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của huyện chia sẻ, lan tỏa tin, bài, hình ảnh đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc; lan tỏa thông tin tích cực, gương “Người tốt, việc tốt”… trên không gian mạng Internet. Định kỳ hàng tuần, phát hành thông tin nhanh tình hình báo chí và DLXH, thông tin tuyên truyền… Với hàng trăm nội dung thông tin dư luận, tuyên truyền, thông tin, bài viết lan tỏa đến cộng tác viên nhóm DLXH, chi bộ, Đảng ủy trực thuộc… để kịp thời tuyên truyền, định hướng DLXH, nhất là vấn đề nóng phát sinh, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới