ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN XÃ AN BÌNH, HUYỆN THOẠI SƠN

26/05/2020 06:40

Đảng bộ xã An Bình, huyện Thoại Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới Đồng chí Lê Kì Đỏ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã An Bình.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đời sống người dân từng bước được cải thiên, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2018, sớm hơn 2 năm so kế hoạch.

 Với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã An Bình đề ra mục tiêu khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thanh Cần (Đài TT Thoại Sơn)

 
Viết bình luận mới