ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

30/05/2020 06:15

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đến dự

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn theo Nghị quyết; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong đổi mới, nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với đào tạo giải quyết việc làm cho người lao động; củng cố phát triển sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng; thực hiện tốt mục tiêu quốc gia, đề án các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./. 

Hồng Anh – Thiện Son

 
Viết bình luận mới