CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN TIẾP XÚC VỚI CHỨC VIỆC, TÍN ĐỒ, BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PGHH

20/06/2019 16:20

Chiều nay 20-06, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn có buổi tiếp xúc, đối thoại với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH và bà con tin đồ theo đạo tiêu biểu.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, các thành viên trong Ban Trị sự Trung ương giáo hội PGHH và bà con tín đồ đã trình bày những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất xoay quanh các vấn đề như: việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; việc tham gia công tác an sinh xã hội, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; những đề xuất, kiến nghị liên quan đến kinh tế - xã hội, đời sống, lao động sản xuất của bà con tín đồ, v.v…

Những kiến nghị, đề xuất đã được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương lắng nghe, trao đổi, làm rõ, đồng thời ghi nhận để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước có giải pháp giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con tín đồ PGHH.

Hoàng Tuấn 

Viết bình luận mới