Châu Thành tăng cường xây dựng Đảng

17/05/2023 13:22

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã tập trung lãnh đạo, thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung vào việc khó, việc mới. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, cấp ủy Đảng địa phương quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, quan tâm phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

 

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

 

Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, bảo đảm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được củng cố, kiện toàn kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế.

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ ấp, nhằm theo dõi, hướng dẫn, cung cấp cho chi bộ thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước. Sau đó, kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, phát hiện hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, báo cáo cấp ủy Đảng vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở.

Những năm qua, huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, giúp tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được quan tâm, giải quyết kịp thời.

“Tôi thấy diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được chính quyền địa phương tổ chức trong thời gian qua rất hay, người dân đồng tình, ủng hộ. Khi gặp nhau, lãnh đạo xã, huyện rất cầu thị, lắng nghe và cố gắng giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân một cách tốt nhất. Qua đối thoại, người dân hiểu rõ hơn về các chính sách, pháp luật, đồng thời đóng góp, hiến kế xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã An Hòa) chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng vào cuộc sống. Đồng thời, thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước”.

Cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới