Châu Thành đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp

17/02/2023 09:44

Là huyện ven đô, Châu Thành (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như triển khai mạnh mẽ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

 

 

Hệ thống hạ tầng thương mại, giao thông được quan tâm đầu tư

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung cho biết, năm 2022, dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, huyện Châu Thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện. Qua đó, tạo động lực để huyện ven đô khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất (GO) giá so sánh năm 2010 thực hiện trong năm 2022 trên 14.388 tỷ đồng. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người theo chuẩn nông thôn mới (NTM) 64,31 triệu đồng/người...

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, chính sách, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển KTXH, không ngừng nâng cao đời sống người dân. Trong đó, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện với người dân và doanh nghiệp (DN), nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cấp, ngành sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư SXKD trên địa bàn.

Là huyện ven đô, huyện Châu Thành có nhiều thuận lợi phát triển đô thị. Do đó, huyện tập trung quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển đô thị để phát triển KTXH và phấn đấu trở thành huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư, cơ bản đáp ứng cho sự phát triển KTXH của đô thị. Đặc biệt, thị trấn An Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thúc đẩy đô thị hóa.

Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, huyện tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Mời gọi các tổ chức, DN đầu tư vào các lĩnh vực chế biến có giá trị gia tăng cao, từ lúa, rau màu, trái cây, nông - thủy sản xuất khẩu. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân đầu tư nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ lúa, rau màu, trái cây, thủy sản…

Tạo an tâm, thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi các DN an tâm đầu tư trên địa bàn, huyện thường xuyên rà soát, kiến nghị tỉnh bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư phát triển các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính theo hướng công khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của DN. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và DN phát triển SXKD, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy KTXH phát triển.

Huyện Châu Thành tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH. Trong đó, riêng về đô thị, các dự án đầu tư tập trung phát triển khu thương mại, dịch vụ, du lịch và khu dân cư, nhằm mở rộng không gian cho các đô thị trung tâm, như: An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Bình… kết nối liên vùng, liên xã. Hiện nay, huyện Châu Thành mời gọi DN đầu tư, với các dự án thuộc các lĩnh vực, như: Trung tâm thương mại dịch vụ (khu phức hợp); Khu đô thị sinh thái nước An Châu; Khu ẩm thực đô thị An Châu; Khu đô thị giáo dục - y tế và nông nghiệp công nghệ cao; Khu dân cư thương mại Mương Trâu; Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao; Khu đô thị thương mại dịch vụ Logistisc; mở rộng Khu dân cư - chợ Vĩnh Lợi; Khu dân cư thương mại hành chính Vĩnh Hanh; Khu dân cư thương mại hành chính Vĩnh An; Trạm dừng chân và quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); Khu trung tâm phân loại phế liệu; Khu sinh thái du lịch di tích lịch sử; Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh...

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung nhấn mạnh, huyện cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các DN an tâm đầu tư, phát triển SXKD trên địa bàn, trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tuân thủ quy định pháp luật. Các ban, ngành, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình SXKD. Huyện  tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của DN; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh… Qua đó, thu hút các DN đầu tư, mở rộng SXKD trên địa bàn huyện.

Nguồn: baoangiang.com.vn