Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

07/07/2022 14:01

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4.

 

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Cụ thể, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động mọi người dân nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác trong việc tham gia tiêm chủng vaccine, nhằm bảo vệ sức khỏe, tăng cường thêm khả năng miễn dịch trong cộng đồng trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch COVID-19. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhất là các khuyến cáo, chỉ dẫn của y tế; tham gia tiêm chủng vaccine để phòng, chống dịch hiệu quả, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình an, sức khỏe cho mọi người và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, tỉnh An Giang tập trung khẩn trương rà soát lại danh sách cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp tại đơn vị hiện đang làm việc chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên để đăng ký tiêm; đảm bảo tất cả mọi người đều phải được tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền vận động cộng đồng tiêm ngừa cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ mũi 2, hoàn thành trong tháng 8/ 2022 và theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho tất cả các nhóm đối tượng.

Nguồn: baoangiang.com.vn