AN GIANG TIẾP TỤC HỖ TRỢ 4200 ĐOÀN VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

05/06/2020 06:34

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối tượng 1 là đoàn viên, người lao động đang làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, trích từ nguồn tài chính công đoàn tỉnh. Đối tượng 2 là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người, sử dụng Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh, tài chính công đoàn theo phân cấp quản lý của công đoàn cấp trên cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự kiến có khoảng 200 người thuộc đối tượng 1 và 4.000 người thuộc đối tượng 2 được chi hỗ trợ, tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng. Thời gian xét hỗ trợ (đối tượng 2) từ ngày 1-3 đến 31-5-2020.

                                                       

                                                                                    Hà Ngân- Gia Phúc

 
Viết bình luận mới