An Giang rà soát thực hiện phòng, chống dịch COVID -19 và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

21/02/2021 15:37

Ngày 19-2, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Võ Bình Thư ký Văn bản số 404/SGDĐT-CTTT rà soát thực hiện phòng, chống dịch COVID -19 và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 

 

Theo đó, thực hiện Công văn số 119/UBND-KGVX, ngày 18-2-2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17-2-2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ và các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; tiếp theo Công văn số 382/SGDĐT-CTTT, ngày 9-2-2021 của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh An Giang về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

Tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 119/UBNDKGVX, ngày 18-2-2021 của UBND tỉnh); Công văn số 696/BGDĐT- GDTC, ngày 4-3-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các cấp và của ngành GDĐT. 

Có hình thức phối hợp hiệu quả với địa phương, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Đảm bảo yêu cầu 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên mang khẩu trang khi đến các cơ sở giáo dục, trên đường về nhà và các hoạt động khác theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động triển khai dạy học trực tuyến khi cần thiết (theo hướng dẫn tại Công văn 338/SGDĐT-GDTrH, ngày 3-2-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang).

Lưu ý, các bếp ăn tập thể, căn tin cần bố trí giãn cách phù hợp; người tham gia trực tiếp (kể cả khách đến liên hệ công việc), người phục vụ và buôn bán luôn mang khẩu trang khi tham gia chế biến, tiếp xúc, sinh hoạt... trong khu vực của đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác báo cáo chậm nhất trước 15 giờ hàng ngày (kể cả ngày nghỉ) về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Nguồn: baoangiang.com.vn