An Giang mở lại 81 tuyến vận tải hành khách đến 8 tỉnh, thành phố

28/10/2021 11:35

Ngày 25-10, Sở Giao thông -Vận tải tỉnh An Giang cho biết, đã có văn bản thông báo mở lại hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ An Giang đến các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa và ngược lại, với tỷ lệ thực hiện từ 30% - 100% theo lưu lượng giữa 2 Sở Giao thông - Vận tải đã thống nhất.

 

 

An Giang mở lại 81 tuyến vận tải hành khách đến 8 tỉnh, thành phố

Sở Giao thông -Vận tải tỉnh An Giang đề nghị các bến khách, đơn vị kinh doanh vận tải truyển khai thực hiện tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh theo Công văn 2355/SGTVT-QLVTPT&NL, ngày 24-10-2021 về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: baoangiang.com.vn