An Giang chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

17/02/2023 14:46

Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Năm qua, các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp lao động nữ yên tâm lao động, sản xuất, có thu nhập ổn định… đạt nhiều kết quả tích cực. Nối tiếp thành quả đó, năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các nghị quyết của công đoàn để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, lao động nữ.

 

 

Hoạt động kỷ niệm chào mừng ngày 8/3 và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục được ban nữ công tham mưu với ban chấp hành công đoàn các cấp tập trung vào các chủ trương, chính sách mới liên quan đến quyền lợi người lao động (NLĐ). Năm 2022, hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, hấp dẫn đã thu hút trên 180.000 lượt người tham dự (có gần 50% lượt công nhân, viên chức, lao động nữ tham gia).

Trong đó, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp tổ chức 2 đợt tập huấn văn bản quy phạm pháp luật cho 370 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền 8 cuộc tại doanh nghiệp (DN) cho trên 900 công nhân lao động tham dự. Bên cạnh, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Luật Bình đẳng giới, “tín dụng đen”... cho 750 công nhân lao động, trong đó công nhân lao động nữ chiếm khoảng 70%.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ công nhân, viên chức lao động được Ban nữ công công đoàn các cấp quan tâm và không ngừng được cải thiện, đổi mới. Cụ thể, các hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ quà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động có rất nhiều nội dung diễn ra tại cơ sở, như: Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; hoạt động “Cảm ơn người lao động”, tổ chức các gian hàng giảm giá ưu đãi… Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức nhân các ngày kỷ niệm về giới, cùng với các hội thi, hội diễn được tổ chức đều khắp, chú trọng chăm lo về đời sống vật chất, phong phú về đời sống tinh thần.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” được phát động rộng rãi, có sức lan tỏa, với số nữ đoàn viên tham gia phong trào chiếm 89,4% và ở nam đoàn viên chiếm 75,5%. Năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới 3 Ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước, đạt 300% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn cấp tỉnh chiếm 28,95%; cấp trên trực tiếp cơ sở là 38,19%; công đoàn cơ sở (CĐCS) là 49,83%.

Phát huy những kết quả đạt được, công tác nữ công năm 2023 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. LĐLĐ tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đẩy mạnh hoạt động của ban nữ công quần chúng CĐCS để ban nữ công phát huy tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ tin cậy cho nữ đoàn viên, NLĐ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn tăng cường công tác phối hợp và huy động nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác chăm lo việc làm, đời sống của nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, song hành với triển khai các nghị quyết của công đoàn tỉnh, công đoàn Việt Nam, tham gia ý kiến bổ sung sửa đổi Luật Bình đẳng giới, đề xuất chính sách cải thiện quyền lợi cho lao động nữ… Các mô hình: “Sức khỏe của bạn“, “Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ tại nơi làm việc” sẽ được LĐLĐ tỉnh An Giang duy trì, đẩy mạnh. Đồng thời, triển khai và nhân rộng các diễn đàn về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, diễn đàn giáo dục đời sống đạo đức gia đình.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cho biết, tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu cơ bản, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên; phấn đấu công đoàn cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ. Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông về công tác bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn, công tác dân số, gia đình, trẻ em cho cán bộ công đoàn các cấp và nữ công nhân, viên chức, lao động.

Tại cơ sở, mỗi đơn vị phấn đấu tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, dân số và phát triển. Phát động triển khai, đăng ký phong trào thi đua nam “2 giỏi“ nhằm nâng cao trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong công nhân, viên chức, lao động. Ngoài ra, mỗi CĐCS phấn đấu có ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, lao động nữ.

Toàn tỉnh sẽ phấn đấu thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 3 CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chỉ tiêu đạt danh hiệu trong khu vực hành chính sự nghiệp, DN nhà nước là 85% và ngoài nhà nước là 55%. Trong công đoàn các cấp, phải có 90% Ban nữ công quần chúng sử dụng công nghệ thông tin kết nối với lao động nữ và công đoàn cấp dưới thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Việc thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đối với nữ đoàn viên và NLĐ đã và đang góp phần tiếp thêm động lực để họ được yên tâm làm việc, đóng góp công sức vào sự phát triển bền vững của đơn vị, DN, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Nguồn: baoangiang.com.vn