AN GIANG: BỒI DƯỠNG TIẾNG KHMER CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

08/09/2020 07:39

Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, sáng nay 7/9, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Với thời gian 4 tháng, 45 học viên là cán bộ công chức, viên chức các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản; rèn luyện tổng hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên trong năm 2020 dành cho cán bộ cấp tỉnh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế -xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Chau Đinh

 
 
Viết bình luận mới