10 cán bộ Công an An Giang hỗ trợ công an xã, thị trấn của huyện Phú Tân

27/05/2022 07:09

Ngày 26/5, huyện Phú Tân tổ chức công bố, ra mắt lực lượng Công an An Giang về hỗ trợ công an 18 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Ra mắt lực lượng Công an An Giang về hỗ trợ công an các xã, thị trấn ở Phú Tân

Theo quyết định của Giám đốc Công an An Giang, có 10 đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về huyện Phú Tân theo dõi, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác của công an các xã, thị trấn.

Theo đó, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an An Giang sẽ trực tiếp nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Đồng thời, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 của lực lượng công an tỉnh.

Cùng với đó,  phối hợp cấp ủy, chính quyền cấp xã và lãnh đạo công an cấp huyện phụ trách địa bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: baoangiang.com.vn