Năm 2019, bứt phá để hoàn thành cải cách hệ thống thuế

11/01/2019 08:31

Năm 2018, nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý là, ngành thuế đã thu ngân sách năm 2018 vượt 7,2% dự toán.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 10/1, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Hội nghị.


Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế báo cáo tại hội nghị
(Ảnh: Thời báo Tài chính)

Tập trung, chủ động đổi mới và cải cách ngành thuế

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, công nghiệp chế biến chế tạo tăng mạnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đầu tư tăng, giá dầu thô duy trì ở mức cao hơn so với dự kiến và cao hơn so với cùng kỳ... đã tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi của nền kinh tế thì tình hình kinh tế trong năm 2018 còn nhiều khó khăn, tác động không thuận đến kinh tế trong nước và kết quả thu NSNN.

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cho biết, nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 của ngành thuế được giao là 1.070.200 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 1.034.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách năm 2018 của toàn ngành đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu); 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, sở dĩ năm 2018 thu ngân sách đạt kết quả tích cực toàn diện như vậy là do ngành thuế đặt chỉ tiêu cao ngay từ đầu. Đây cũng là bài học và kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Năm 2019, tinh thần là ngành thuế cũng phải đạt khá hơn năm 2018 về mọi phương diện.

Phó Thủ tướng đánh giá, năm 2018, Tổng cục Thuế đã giúp cho Bộ Tài chính hoàn thiện được Dự án Luật Quản lý Thuế sửa đổi và trình Quốc hội. Dự kiến, trong năm 2019, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật quan trọng này. Đây là một cơ hội của ngành thuế. Phó Thủ tướng đề nghị, ngành thuế lắng nghe với tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là của đối tượng chịu sự tác động của luật. Từ đó, hoàn thiện, đưa ra Bộ luật có chất lượng cao và mang tính ổn định lâu dài, định hướng được cho ngành tài chính và ngành thuế ít nhất trong 20 năm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu ngành thuế cần chú trọng quản lý giao dịch liên kết để tăng cường chống chuyển giá, những quy trình liên quan đến quản lý thuế, giải quyết nợ đọng và cưỡng chế thuế; mối quan hệ giữa các bộ, ngành trong quá trình thực hiện các chính sách về thuế. Đồng thời, giải quyết mối quan hệ trong việc thực hiện kết luận giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với phán quyết của cơ quan thuế, sao cho phải đúng pháp luật về luật chuyên ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp sẽ triển khai trong năm 2019, ông Bùi Văn Nam cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế. Với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định, với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thuế năm 2019: tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng; tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế., nhất là cải cách hệ thống thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: P.V)

Kiên quyết xử lý nợ đọng thuế

Để đảm bảo giảm số tiền nợ thuế, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ đối với toàn ngành nhằm thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ.

Ngành cũng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp NSNN để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tháng 5/2019 để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

Song song, chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ, theo các tiêu chí phân tích nợ thuế đảm bảo việc phân loại phải  đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế.

Ngoài ra, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế, công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Hơn nữa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Chú trọng việc đôn đốc các khoản thu vào ngân sách trung ương ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách trung ương năm 2019

Để đảm đảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sẽ hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN, báo cáo Chính phủ và triển khai thực hiện ngay trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các ngành nghề phát sinh mới.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục triển khai các giải pháp chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.../.

 

Nguồn dangcongsan.vn

 
Viết bình luận mới