Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019

21/09/2019 14:09

Sau 8 tháng, toàn TP Hà Nội mới thực hiện giải ngân đạt 28,3% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc và thấp hơn nhiều mức giải ngân cùng kỳ năm 2018 (41,9%), chưa đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu của UBND TP.

Trước tình hình này, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành cấp TP; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP hằng tuần, giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ triển khai từng dự án, công trình; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP các nội dung vượt thẩm quyền.

Rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài và kế hoạch năm 2019; gửi sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2019 để báo cáo UBND TP về nhu cầu điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 - Ảnh minh họa: Minh Châu

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo điều kiện bố trí vốn thực hiện khởi công mới năm 2020 theo quy định. Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt để triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình ngay sau khi dự án đầu tư được phê duyệt (đối với các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND TP phê duyệt - dự kiến bố trí kế hoạch năm 2020), đảm bảo các dự án mới có đủ thủ tục lựa chọn nhà thầu, thi công ngay trong quý I/2020.   

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng 75/137 công trình thuộc nhóm khởi công mới năm 2019 nhưng đến ngày 31/8 chưa khởi công. Các sở, ngành xem xét giải quyết ngay các thủ tục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai các dự án đầu tư công; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Tập trung quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án để bàn giao MB cho đơn vị thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB các dự án; đăng ký rõ nhu cầu và tiến độ bố trí quỹ nhà tái định cư trong năm 2019 gửi sở Xây dựng để tổng hợp, cân đối bố trí trước ngày 30/9. Sở Xây dựng đảm bảo cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư đáp ứng nhu cầu và tiến độ phục vụ công tác GPMB; chủ trì, phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành đề xuất phương án, cơ chế tái định cư, kịp thời báo cáo UBND TP giải quyết. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã  trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt công tác GPMB các dự án, sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình cho các chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình đang thi công; hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc nhà nước thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; kịp thời thanh toán công nợ cho nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp TP giai đoạn 2016-2020 và bố trí vốn thực hiện dự án năm 2020; rà soát báo cáo UBND TP kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ và không có khả năng giải ngân; phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án có khả năng giải ngân trong năm 2019 nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ vốn, báo cáo UBND TP, trình HĐND TP phê duyệt theo quy định.

Sở Tài chính tham mưu UBND TP sửa đổi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách TP đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng trên địa bàn; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục thanh lý tài sản, vật tư thu hồi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thanh, quyết toán dự án đầu tư; phối hợp sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, bố trí đủ vốn thanh toán của các dự án theo kế hoạch đã được UBND TP phê duyệt; tham mưu UBND TP thực hiện việc ghi thu, ghi chi các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) theo quy định.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển TP đôn đốc công tác giải ngân các dự án theo kế hoạch UBND Thành phố phê duyệt sử dụng nguồn vốn ứng qua Quỹ; phối hợp với các sở, ngành làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, phân công trách nhiệm chỉ đạo; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần/tháng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn ngân sách cấp huyện. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP, thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công của TP nghiêm túc triển khai, thực hiện; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Nguồn: dangcongsan.vn

 
Viết bình luận mới