Bắc Ninh: Nhiều kết quả ấn tượng trong thu hút vốn FDI

27/09/2020 17:15

Với những giải pháp đồng bộ và toàn diện, năng lực thu hút vốn FDI của tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng được nâng lên. Đến nay, vốn FDI đã thực sự trở thành động lực quan trọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương có nền kinh tế năng động với nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhằm tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư. Nhất quán với quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, theo định hướng "2 ít, 3 cao", tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới môi trường đầu tư nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của nhà đầu tư. Tỉnh chú trọng, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp; tăng tính ổn định của việc cung cấp điện, nước, viễn thông, hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, bám sát điều kiện thực tiễn, nhất là những diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, với quyết tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư, bên cạnh những cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh còn đề ra một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, trực tiếp kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên kết và tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tạo lập hình ảnh từ các doanh nghiệp FDI lớn, như: Samsung, Canon, Foxcon…

 Một góc Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), nơi tập trung nhiều doanh nghiệp FDI (Ảnh: QĐ)

Những việc làm trên đã giúp Bắc Ninh thu được những kết quả tích cực trong thu hút vốn FDI. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Bắc Ninh đã thu hút được 119 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 334,8 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1.602 dự án FDI được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 19.643,5 triệu USD; trong đó, có 1.331 dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm 83% và tập trung ở một số nước, như: Hàn Quốc 1.205 dự án, Trung Quốc 112 dự án, Nhật Bản 86 dự án…

Các dự án FDI đầu tư mới vào Bắc Ninh chủ yếu hoạt động các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; bước đầu phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường… Đồng thời, nhiều dự án đã hướng vào phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực; chú trọng đẩy mạnh công nghiệp chế tạo gắn kết doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI. Do đó, khu vực FDI đã có nhiều đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song 06 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với các kết quả đạt được tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 427.837 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 477.499 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 13.990 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 8.467 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 4.689 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ.

Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020 thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh có bước đột phá với số vốn 11,3 tỷ USD, chiếm 57,5% lũy kế vốn đầu tư nước ngoài toàn tinh từ trước đến nay, với các tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín và thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Samsung, Pepsico, Foxconn, Hanwha...; thu hút đầu tư trong nước đạt 59 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 10.668 doanh nghiệp với tổng vốn 81 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt 427 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch tích cực, khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng: Hiệu quả đầu tư ngày càng được nâng cao, tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 46,8% (vượt 9,4% so mục tiêu Đại hội), cao hơn mức 38,5% giai đoạn 20112015 ; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tăng lên với hệ số ICOR bình quân là 6,7%. Nhờ đầu tư, quy mô kinh tế của tinh năm 2020 ước gấp 1,5 lần năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, đứng đầu toàn quốc về quy mô; thu ngân sách tăng nhanh; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khởi công và hoàn thành nhiều công trình có tính liên kết không gian vùng, tạo động lực Bắc Ninh là cực tăng trưởng vùng Thủ đô, đây mạnh triển khai xây dựng chính quyền

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các mặt của đời sống xã hội và hầu hết các ngành kinh tế, từ đó doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tỉnh Bắc Ninh đã quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa bảo đảm duy trì các hoạt động kinh tế cần thiết; trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút vốn FDI.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn FDI đã đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, các tập đoàn lớn và các tổ chức trên thế giới của tỉnh Bắc Ninh. Vốn FDI cũng có nhiều tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo nên các giá trị phi vật chất (văn hóa, con người, ý thức và kỷ luật lao động...).

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh định hướng và chiến lược thu hút FDI dài hạn; tiếp tục thu hút vốn đầu tư FDI lớn. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với Ban quản lý các KCN và các sở, ban ngành đồng hành tư vấn cùng các nhà đầu tư. Tỉnh cũng nâng cao hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư… tiếp tục huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn FDI mạnh mẽ, giữ vững vị trí là địa phương thu hút hiệu quả vốn đầu tư trong và nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước mắt, nhằm khắc phục những tác động tiêu cực, nghiêm trọng và sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 đến sự phát triển, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là trong việc tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, tài chính, thuế, phí, thương mại, thanh toán điện tử, thủ tục hành chính... Ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ phù hợp với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng lớn và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu. Qua đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương thu hút vốn FDI; tạo động lực góp phần sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới