Tạo hành lang pháp lý để lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

12/06/2019 13:03

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 11/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; đồng thời tạo hành lang pháp lý đầy đủ để lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, sau hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là cơ sở góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dự bị động viên nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lực lượng dự bị động viên chưa được thể chế, cụ thể hóa. Nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có tính pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, việc xây dựng Luật là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. 

Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với 91,53% đại biểu tán thành; thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 92,56% đại biểu tán thành.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Quốc hội sáng 11/6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thư viện. Qua thảo luận đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thư viện tạo khung pháp lý mới để phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, phục vụ việc học tập suốt đời của người dân, khắc phục bất cập trong thực tiễn hoạt động thư viện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

 Đại biểu cho rằng, dự thảo Luật cần quy định rõ Nhà nước thực hiện đầu tư để phát triển thư viện, trong đó tập trung phát triển mạng lưới thư viện công lập, tăng cường dịch vụ lưu động, luân chuyển tài liệu tới các địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; hiện đại hóa phát triển thư viện số, thúc đẩy sự liên thông giữa các thư viện trong nước và quốc tế. Nhà nước đầu tư tập trung cho một số thư viện trung tâm có vai trò quan trọng sưu tầm bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực thư viện. 

Nhiều đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể sau: Chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện; phân loại thư viện; về hoạt động của thư viện như: Cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện, liên thông thư viện và xây dựng thư viện số; việc xếp hạng thư viện và đánh giá hoạt động thư viện; điều kiện, thẩm quyền thành lập thư viện; về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện; về trách nhiệm của Chính phủ; các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động thư viện thời gian qua. Sau khi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới