Nâng cao tự giác, ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

09/04/2020 08:02

Trước sự lây lan của dịch COVID-19 cần hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chú thích ảnh
Chùa Trấn Quốc (Hà Nội) thực hiện đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cụ thể: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm chiến thắng đại dịch COVID-19. 

Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện tốt công tác khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi làm việc; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; chấp hành quy định về tiến hành xét nghiệm… và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, để tự bảo vệ mình, gia đình mình và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Ban Tuyên giáo chú trọng công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc thực hiện trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tốt việc định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... 

Cùng với nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp triển khai tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân tại địa phương. Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp thực hiện tốt việc nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp mà xã hội quan tâm, góp phần không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là về tình hình Biển Đông, tình hình phòng, chống dịch bệnh, việc thực hiện an sinh xã hội…, không để các thế lực thù địch, thành phần cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề trên kích động chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và tạo sự đồng thuận của xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới